Det finns alltid hopp för varje människa…

Dagligen ser vi här exempel på hur människor som upplevt sig som hopplösa fall har rehabiliterat sig själva och som gått från en mardrömslik tillvaro till det värdiga sociala liv som vi alla förtjänar…

Läs mer om våra behandlingar

Tolvstegsprogrammet

I kampen för rehabilitering till ett värdigt socialt liv följer vi Minnesotamodellens Tolvstegsprogram som grund i vår behandlingsfilosofi.

Läs mer om Tolvstegsprogrammet »

Islandsmodellen

- från avgiftning till utsluss.

Heltäckande behandlingsmodell som omfattar alla steg från medicinsk abstinensbehandling via primärbehandling, behandling i halvvägs-hus och utslussning.

Mer om islandsmodellen »

Bergslagens Behandlingshem

Är ett av landets få behandlingshem för narkotikamissbruk, drogmissbruk och alkoholmissbruk och beroende som erbjuder patienter övergripande vård och behandling med alla steg från medicinsk abstinensbehandling till utslussning. Målsättningen för vistelsen här på vårt behandlingshem är ett liv fritt från alkohol och droger. Med fysisk och psykisk rehabilitering som grund för ett meningsfullt och värdigt liv.

Verksamheten på Bergslagens Behandlingshem kan indelas i huvudsakligen tre faser: Grundbehandling, primärbehandling och förlängd behandling.

Grundbehandlingen På Bergslagens Behandlingshem pågår under minst 10 dagar. Motivationsarbetet med Information om sjukdomen i form av grupp- och individualterapi kompletterar den renodlade medicinska abstinensbehandlingen. Tiden är beroende av vilka droger patienten har använt liksom  hälsa och motivation.

Primärbehandlingen som följer på grundbehandlingen genomgås i 30 dagar och här redovisar patienten sin lifestory, analyserar beroendets utveckling, gör steg 1,2,3 ur 12-stegsprogrammet samt utformar sin egen behandlingsplan.

Den förlängda behandlingen som sker i det s.k. halvvägshuset här på Dennicketorp skall ge patienten förutsättningar att klara sig i en social miljö genom ett s.k. ansvars- och disciplinprogram. Utslussningen sker genom växelvis boende. Vardagssysslor som disk städning, tvätt och klädvård är en del av den organiserade fritiden.

Halvvägshuset på Bergslagens Behandlingshem är till för personer med långvarigt missbruk. Eftersom följden av långvarigt missbruk får allvarliga konsekvenser fysiskt, psykiskt och socialt, behövs en längre behandlingstid. Patienterna får hjälp med att lösa problem som bostad, utbildning, arbete, relationsproblem, ekonomiska och kriminellt betingade konsekvenser.

Patienterna på Bergslagens Behandlingshem erbjuds eftervård under upp till 12 månader. För deltagare i eftervårdsprogrammet erbjuds gratis sex garantidagar vid ev. behov.
Kemiskt beroende människor kan ha svårt att anpassa sig till ett nyktert liv. Efter vistelse på behandlingshem återstår mycket arbete. Därför erbjuds våra patienter stödjande eftervård 2,5 dag i månaden under första året efter fullgjord behandling.

Därtill erbjuds patienterna 6 garantidagar x 3 i grundbehandling första året efter behandlingen kostnadsfritt vid eventuellt återfall eller dåligt mående. För att kunna utnyttja dessa dagar krävs att patienten har deltagit i eftervården på  Bergslagens Behandlingshem.

Familjehelgen är inställd och vi återkommer med nytt datum inom kort